libopen

libopen je knihovna pro práci s formátem OPEN (zkratka z Open Photography ExchaNge format), což je souborový formát a zároveň specifikace ztrátové komprese obrazu.

Technické informace

Knihovna libopen využívá knihovnu libbzip2. Demonstrační programy využívají knihovnu libpng. Knihovna i demonstrační programy fungují na 32bitových i 64bitových platformách, operačních systémech Microsoft Windows i GNU/Linux.

Překlad se provede spuštěním příkazu make v podadresáři src. Dokumentace je uložena v podadresáři doc, vzorové obrázky v podadresáři example. Formát je určen pro 24bitové RGB obrázky (nejlépe fotografie). Podporuje kompresní metody založené na DCT (diskrétní kosinové transformaci) a DWT (diskretní waveletové transformaci).

Ke stažení